•   064802842
  •   officeresheniabg@gmail.com

Пресконференция по проект: „Толерантни заедно“

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО“ Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“  в гр. Пордим  беше домакин на първата пресконференция за представяне на проект, одобрен за финансиране  от  Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. „Толерантни заедно“  ще бъде реализиран  в рамките  на 23 месеца и ще бъде  изпълняван от […]

Read More »