•   064802842
  •   officeresheniabg@gmail.com

ВТОРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО“

ВТОРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО“ В средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Пордим се проведе втората пресконференция и втора родителска среща по проект „Толерантни заедно“ , одобрен за финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. Отчете се изпълнението на дейностите до този етап на […]

Read More »