•   064802842
  •   officeresheniabg@gmail.com

Проект – Толерантни заедно

Резултати  от  проект „Толерантни заедно“ с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Осъществяването на проектните дейности допринесе за изпълнение на годишните планове за интеграция на малцинствата и за развитие на образованието в община Пордим. В СОУ „Св. Св. Кирил […]

Read More »

ВТОРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО“

ВТОРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО“ В средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Пордим се проведе втората пресконференция и втора родителска среща по проект „Толерантни заедно“ , одобрен за финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. Отчете се изпълнението на дейностите до този етап на […]

Read More »

Пресконференция по проект: „Толерантни заедно“

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО“ Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“  в гр. Пордим  беше домакин на първата пресконференция за представяне на проект, одобрен за финансиране  от  Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. „Толерантни заедно“  ще бъде реализиран  в рамките  на 23 месеца и ще бъде  изпълняван от […]

Read More »

Важни връзки

АдминПро Министерство на образованието и науката РИО Всичко за матурите Национален образователен портал Държавна агенция за закрила на детето Държавна автомобилна инспекция Национална класификация на професиите и длъжностите [su_button url=“https://www.adminpro-bg.com/ws/index.html“ style=“soft“]АдминПро[/su_button] [su_button url=“https://www.mon.bg/“ style=“soft“]Министерство на образованието и науката[/su_button] [su_button url=“http://www.riobg.com/selectrio“ style=“soft“]РУО[/su_button] [su_button url=“http://zamatura.eu/matura/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-2015/“ style=“soft“]Всичко за матурите[/su_button] [su_button url=“http://start.e-edu.bg/“ style=“soft“]Национален образователен портал[/su_button][su_button url=“http://sacp.government.bg/“ style=“soft“]Държавна агенция за […]

Read More »